1.png

2.png

3.png

4.png

5.png

6.png

原廠提供案例照片

7.png

8.png

9.png

10.png

11.png

雙下巴 減脂 脂肪堆積 節食 運動 體重 下巴 輪廓 頸部 線條 倍克脂 非手術 膠原蛋白 下顎線 性感 尖尖的下巴 素顏 緊緻 年輕 水腫 Belkyra 

全站熱搜

beautypromise 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()